„Gazeta Transilvaniei”
încercare de schiţă monografică

RUDOLF ORGHIDAN
RUDOLF ORGHIDAN

Imagine din articolul lui Nicolae I. Angelescu, Negustorii de odinioară. Rudolf Orghidan, Buc. 1930

inapoi