„Gazeta Transilvaniei”
încercare de schiţă monografică

Coperta Foaiei Duminecii de la 2 Ianuarie 1837
Revista „Coperta Foaiei Duminecii de la 2 Ianuarie 1837”

inapoi